AV // Nieuwjaarsreceptie// Inhuldiging Kunstwerk Daar klinken we op !

19u00 // Statutaire Algemene Vergadering //

Agenda AV:

1. Welkomstwoord

2. Tellen der stemgerechtigde aanwezigen

3. Aanvaarden nieuwe leden in de Algemene Vergadering en ontslag leden uit de AV

4. Financieel verslag

5. Evaluatie (positief en negatief) van de werking

6. Benoeming van bestuursleden

7. Toekomstperspectief

8. Varia

9. Hapjes

21u00 // Opening Kunstwerk //

Een lijn is meten, maar en voornamelijk, suggereert het beweging. Een lijn heeft een begin en neemt je mee naar het einde. Ook dat is tegelijk meten. Maar wat er hoofdzakelijk op de voorgrond treedt in de arceringen is dynamiek. Door gebruik te maken van arceringen die in eenzelfde stromende beweging vloeien, wordt de kijker meer gestuurd. - Hanne Hulsmans

21u30 // Nieuwjaarsreceptie //