Club 9 zorgt soms voor overlast in mijn buurt. Kan daar iets aan worden gedaan?

Ook wijzelf betreuren dat onze bezoekers soms voor overlast zorgen. Een goede verstandhouding met de buurt is voor ons van groot belang. We stellen het daarom zeer op prijs mocht u met klachten in de eerste plaats bij ons komen aankloppen, alvorens zich eventueel te richten tot de autoriteiten. Een goed gesprek kan soms wonderen verrichten.

Gelieve er ook rekening mee te houden dat we werken op basis van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn vandaag de dag moeilijk te vinden. Vrijwilligers vinden die in hun vrije tijd graag overlast aanpakken (sfeerbeheerders) is al helemaal een grote uitdaging. En dan zwijgen we nog over de wetgeving omtrent het inschakelen van vrijwilligers voor bewakingsopdrachten. Het inhuren van professionele beveiligingsmensen is voor ons ook al onbetaalbaar. Zeker als je weet hoeveel activiteiten we organiseren in ons jeugdhuis.

Ben of ken je iemand die zich als vrijwilliger graag wil inzetten om eventuele overlast in ons jeugdhuis aan te pakken? Laat ons dan zeker iets weten!

Maar een tekort aan vrijwilligers en ongunstige wetgeving zijn zeker geen geldige uitvluchten. Het kordaat aanpakken van overlast in en rond het jeugdhuis is en blijft in de eerste plaats onze verantwoordelijkheid. We doen steeds al het mogelijke om overlast in en rond ons jeugdhuis tot een absoluut minimum te beperken. Daarom zijn we altijd tevreden met signalen van onze buren omtrent eventuele overlast. Dat maakt het ons makkelijker om kordaat op te treden tegen zij die de overlast veroorzaken. Wij vragen wel de (lokale) overheden om ons te ondersteunen (en dus niet af te straffen) wat betreft de bestrijding van overlast