Hoe lang is een Chinees?

We stelden deze vraag in 2008 aan onze Chinese vrijwilliger Hu Lang. Hij kwam het antwoord op zijn beurt dan weer te weten via de website van de Volkskrant.

De gemiddelde Chinese stedeling is 1,70 meter, de plattelandsbewoner meet gemiddeld 1,66 meter. Vrouwen zijn respectievelijk 1,58 en 1,57 meter.