Is Club 9 een verlengde van de jeugddienst? Zoals het cultureel centrum een verlengde is van de cultuurdienst?

Neen. Jeugdhuis Club 9 is een onafhankelijke vereniging en werkt volgens de jeugdhuismethodiek: voor en door jongeren. Het jeugdhuis wordt dus bestuurd en beheerd door haar leden, niet door ambtenaren of volksvertegenwoordigers. Ook niet door de beroepskrachten trouwens, zij zijn werknemer in de vzw.

Als jeugdhuis zijn we, omwille van onze manier van werken, wel grotendeels afhankelijk van de ondersteuning van (lokale) overheden. De jeugddiensten van Stad Beringen en de Vlaamse Overheid zijn dus zeker wel belangrijke partners van ons jeugdhuis. Ze bepalen o.a. het jeugdbeleid en ondersteunen ons op verschillende manieren (subsidies, infrastructuur, …). Ze kunnen onze werking dus wel beïnvloeden, maar nooit besturen of beheren.