Is een jeugdhuis niet gewoon een gesubsidieerd café?

Neen, deze vergelijking gaat niet op. Een jeugdhuis beschikt wel over een ontmoetingsruimte met een toog en tapkraan. Dit “café” is het kloppend hart van onze vereniging. De ontmoetingsruimte bevordert de sociale cohesie van onze leden en bezoekers. Maar daar houdt deze vergelijking volgens ons op. Een jeugdhuis heeft veel raakvlakken met een café, maar verschilt ook van een café. Een jeugdhuis is in de eerste plaats een plek waar jonge mensen op een ongedwongen manier elkaar kunnen ontmoeten. Consumeren mag, maar is niet verplicht. De uitbating gebeurt bovendien door vrijwilligers, niet door personeel. Ook spreekt men in een café van klanten, terwijl wij in een jeugdhuis spreken van leden en bezoekers. Dat impliceert meteen een andere verhouding tussen zij die achter de toog staan en zij die aan de toog zitten.

In een jeugdhuis heerst er een werking die structureel verschilt van een café. Ook de visie, misie en methodiek zijn fundamenteel anders dan die van een café. Een jeugdhuis geeft jongeren ruimte en biedt hen de kans om bij te leren. Dat betekent dus ook dat jongeren in het jeugdhuis fouten (ook financiële fouten) mogen maken. Jongeren leren in een jeugdhuis volwassen worden en een identiteit ontwikkelen.

Er zijn nog veel meer verschillen tussen een jeugdhuis en een café, maar we hopen hiermee alvast aan te tonen dat deze vergelijking dus absoluut niet opgaat. We zijn van mening dat zowel het jeugdhuis als het café een waardevolle plaats beslaan in onze samenleving. Maar een jeugdhuis vergelijken met een café is volgens ons te kort door de bocht.