Mag ik mijn kunsten vertonen in Club 9?

Je bent jong en je kan wat? Dan ben je in het jeugdhuis aan het juiste adres! Wil je je talenten nog wat bijschaven? Dan kan je aan democratische prijzen terecht in onze repetitiebunker! Wil je graag op het podium staan? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Je bent DJ en wil plaatjes draaien in onze ontmoetingsruimte?

Tijdens de gewone instuifavonden bepaalt de tapper welke muziek er wordt gedraaid in onze ontmoetingsruimte. Ken je een tapper? Vraag hem/haar dan of hij/zij wil openhouden de avond waarop jij je platen wil draaien. Ken je niet meteen een tapper? Vraag dan even aan vrienden of familie of ze eens een avond onze ontmoetingsruimte willen open houden. Heb je een tapper gevonden? Perfect! Neem dan persoonlijk contact op met één van onze beroepskrachten tijdens de openingsuren van de buro. Toch geen tapper gevonden? Ook dan kan je de hulp inschakelen van één van onze beroepskrachten. Zij zoeken voor jou een tapper die bereid is de ontmoetingsruimte open te houden terwijl jij je platen draait.

Je bent DJ, je speelt in een band of je hebt andere talenten die je eens op het grote podium wil voorstellen aan het publiek?

Dan zijn er ook weer verschillende mogelijkheden. Ofwel huur je met je vereniging onze fuifzaal, waar jullie een fuif organiseren en jij op het podium staat. Ofwel organiseer je zelf een activiteit, in samenwerking met het jeugdhuis. We hebben een team van ervaren beroepskrachten en vrijwilligers om je op weg te helpen. Ofwel past jouw act wel in de reeds vooropgestelde programmatie (bvb als voorprogramma van een reeds geboekte band)? In elk van deze gevallen kan je steeds met al je vragen terecht op de buro.

We Claim The Streets

We Claim The Streets (WCTS) is het artistiek project van ons jeugdhuis. WCTS draagt via “street art” bij tot de expressieve zelfontplooiing en activering van jongeren. WCTS lokt jou figuurlijk uit jouw tent. WCTS brengt jouw kunst van de huiskamer naar de openbare ruimte. Vervolgens doet deze openbare ruimte dienst doet als kunstenaarsatelier of podium.

Ten alle tijde gelden volgende vuistregels:

Je bent het snelst geholpen door even binnen te springen tijdens de openingsuren van de buro. Wij krijgen zoveel mails binnen dat het ook voor ons moeilijk is het kaf van het koren te scheiden.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar geld: hoe jonger je bent, hoe groter de kans dat je je talenten kan vertonen op ons podium.