Mag ik zonder budget een fuif of activiteit organiseren in Club 9?

Natuurlijk mag dat! Graag zelfs! Laat uw zakgeld dus maar in dat spaarvarken zitten. We hebben omtrent het organiseren van activiteiten een beleid.

Zaalverhuur

Als jeugdvereniging verhuren we onze zaal enkel en alleen aan andere (jeugd)verenigingen (chiro, scouts, vzw's, feitelijke verenigingen, ...). Een bedrijfsfeest of trouwfeest organiseren in Jeugdhuis Club 9 is dus niet mogelijk. Ook als je een event wil organiseren voor persoonlijk gewin, kan je in Jeugdhuis Club 9 geen zaal afhuren. Je kan in dat geval wel terecht in Jeugdhuis Club 9 voor ondersteuning, via onze projectwerking.

Een fuif of activiteit organiseren als lid

Als lid van Club 9 mag je altijd een fuif of activiteit organiseren, zonder dat je zelf budget moet voorzien. In dat geval gaat de opbrengst van de fuif of activiteit naar de vzw. Maar ook als je fuif of activiteit verlies draait, is het de vzw die dat verlies moet verwerken. Hoeveel budget de vzw vrijmaakt zodat jij jouw fuif of activiteit kan organiseren wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

Verjaardagsfeesten en dergelijke

Voor verjaardagsfeestjes, afscheidsfeestjes en gelijkaardige hebben we een aparte regeling. Hou er rekening mee dat privéfeesten niet mogelijk zijn. Jeugdhuis Club 9 is een vzw en bevindt zich in een openbaar gebouw. Aan de deur wordt niemand dus geweigerd.

ZELF EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN