Waarom moeten wij klusjes doen in het jeugdhuis terwijl er betaalde beroepskrachten in het jeugdhuis werken?

Een jeugdhuis is géén café en werkt op basis van vrijwilligers. Club 9 werkt volgens de jeugdhuismethodiek: voor en door jongeren. Als aanvulling op de vrijwilligerswerking kan Jeugdhuis Club 9 dankzij de Vlaamse Overheid rekenen op beroepskrachten. Beroepskrachten zijn werknemer in de vzw. De beroepskracht vervangt de vrijwilligers niet en neemt hen geen taken uit handen. De jeugdhuismethodiek bepaalt immers dat de actieve inzet van haar leden het doel is van de werking. Bovendien is het de bedoeling dat jij als jongere iets bijleert in het jeugdhuis: jij leert een toog uitbaten, jij leert tappen, jij leert assertief zijn, jij leert een activiteit organiseren, jij leert een vzw beheren, jij leert vergaderen, ... De beroepskrachten zijn er om jou daarin bij te staan.

Een beroepskracht is er dus niet ter vervanging van de vrijwilligers, wel ter ondersteuning. Hij/zij ondersteunt de vrijwilligers van de vzw bij het realiseren van hun doel. De beroepskracht vult de vrijwilligers aan en stimuleert hen. De beroepskracht creëert ruimte en omstandigheden waarin de vrijwilligers er vlotter in slagen om de jeugdhuiswerking te doen groeien en een stabiele werking te garanderen.

Vergelijk de rol van de beroepskracht met de rol van coach in het voetbal. Het is het team zelf dat resultaten moet waarmaken op het veld, terwijl de coach vanaf de zijlijn de teamleden bijstaat met raad en daad. Deze vergelijking is weliswaar ietwat kort door de bocht, maar toch dekt het deels de lading.