Wie is de verantwoordelijke in Club 9?

In ons jeugdhuis dragen de leden van de vereniging samen verantwoordelijkheid voor elkaar. Daarom spreken we liever niet van de “verantwoordelijke”, maar de “hoofdverantwoordelijke”. Maar bon, what’s in a name?

Doorgaans zijn voornamelijk de leden van de Raad van Bestuur verantwoordelijk. De voorzitter leidt de vereniging en is dus hoofdverantwoordelijke. Een beroepskracht is doorgaans geen lid van de vzw, maar werknemer. De beroepskrachten zijn dus niet rechtstreeks verantwoordelijk. Beroepskrachten doen gemakkelijkheidshalve wel vaak dienst als eerste aanspreekpunt.