Worden de beroepskrachten van Club 9 gesubsidieerd via de jeugddienst van Stad Beringen?

Anno 2018 betaalt onze vzw de loonkosten van haar personeel grotendeels via middelen van de Vlaamse Overheid en gedeeltelijk uit eigen middelen. Stad Beringen ondersteunt Club 9 wel, maar niet op vlak van personeelszaken. Club 9 is wel vragende partij om opnieuw een “jeugdhuiswerker” aan te werven op de jeugddienst van Stad Beringen.