Jongerenwerker

Status: 
Ingevuld
Type: 
Betaald (deeltijds)
Taakomschrijving: 
 • Vanuit de lage drempel werken volgens de jeugdhuismethodiek ‘voor en door jongeren’(rekruteren, coachen en ondersteunen van vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking en diverse muzikale subculturen, vooral 15-25 jarigen).
 • Dagelijks tussen de jongeren staan. Voeling en inlevingsvermogen hebben met de doelgroep. Hen aanzetten tot initiatief.
 • Manieren verzinnen en toepassen om nieuwe jongeren te bereiken.
 • Initiatief nemen om op de hoogte te blijven van wat er leeft onder de doelgroep.
 • Begeleiding van de ontmoetingsfunctie en verlenen van service tijdens de openingsuren.
 • Samen met de vrijwilligers de ontmoetingsruimte beheren en interessant houden voor het doelpubliek.
 • De jongerenwerker is het eerste aanspreekpunt en maakt nieuwe bezoekers wegwijs binnen het jeugdhuis en zorgt dat ze zich thuis voelen.
 • Vrijwilligers ondersteunen en motiveren.
 • Samen met de projectcoördinatoren de link leggen tussen de reguliere jeugdhuiswerking en de projectwerking (Project ondernemerschap en project artistieke expressie).
 • Jongeren ondersteunen in het ontdekken van hun talenten en de ontplooiing hiervan.
 • Contact onderhouden met jongeren tijdens de openingsuren van de ontmoetingsruimte.
 • Groepsbindende activiteiten uitwerken, in samenwerking met jongeren en collega's.
 • Aanzetten tot vorming.
 • Ondersteuning bieden aan collega's (Jeugdhuiscoördinator en projectcoördinators)
Profiel: 
 • Prikkelend en stimulerend kunnen werken, jongeren nieuwe ervaringen laten opdoen en kansen bieden om eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en verleggen.
 • De doelgroep verantwoordelijkheid geven, motiveren en activeren.
 • In team kunnen samenwerken.
 • Jonger zijn dan 26 jaar.
 • Diploma secundair onderwijs vereist.

Specifieke arbeidsomstandigheden

Sommige zaken regel je vanachter je bureau, maar meestal ben je actief met jongeren bezig. Als jongerenwerker leg je contact met jongeren. Dit houdt in dat je hoofdzakelijk in de avonden tewerkgesteld wordt. Aanwezigheid tijdens de ontmoeting is een vereiste.

Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de jongeren, je luistert naar de noden en je motiveert om actie te ondernemen. Dit doe je niet alleen maar in overleg met collega’s, RvB en andere actieve leden.

Aanbod: 
 • Een halftijds contract (19u) van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens PC 329.01, barema B2a.
 • Relevante opleidingen.
 • Indiensttreding op 6 juni 2018.
Interesse?: 

Stuur je motivatiebrief en CV per email naar danny@club9.be voor 12 mei 2018.  Motivatie en CV kunnen ook per brief verstuurd worden naar Jeugdhuis Club9 vzw, Albert-I laan 41, 3582 Koersel/Beringen.

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van motivatie en CV. De geselecteerden zullen in de week van 24 mei uitgenodigd worden voor een gesprek met schriftelijke proef. Meer informatie over deze vacature is te bekomen via danny@club9.be