Functies

De functies van een jeugdhuis kunnen samengevat worden in het letterwoord OASE. OASE staat voor: Ontmoeten, Activeren, Samen en Educatie. Samen vormen deze vier functies de kern van wat een jeugdhuis kan betekenen in de samenleving.

Ontmoeten

Ontmoeten is elkaar tegenkomen, mensen leren kennen en met elkaar praten. Maar ontmoeten is ook ont-moeten: niets moet, alles moet kunnen. De ontmoetingsfunctie is de basis voor alle andere functies die een jeugdhuis heeft. Het is vanuit ontmoeting, vanuit openheid, dat jonge mensen uitgenodigd worden tot het opnemen van een engagement. In Jeugdhuis Club 9 ontmoeten jongeren elkaar meestal in de instuifruimte en het skatepark. Maar natuurlijk ook tijdens andere activiteiten van ons jeugdhuis kunnen jongeren de kans grijpen om elkaar te ontmoeten.

Activeren

Een jeugdhuis schudt jonge mensen wakker en stimuleert hen om dingen te doen. Hun actieve inzet is het doel van de werking en zorgt ervoor dat het jeugdhuis voortdurend blijft evolueren. In een jeugdhuis worden jongeren aangespoord om kritisch te zijn, actie te ondernemen en in de wereld te staan. In Jeugdhuis Club 9 is partijpolitiek uit den boze.  In Jeugdhuis Club 9 is er ruimte voor ieders mening, maar wordt haatspraak niet getolereerd. Jeugdhuis Club 9 is bijgevolg noch links, noch centrum, noch rechts. Jeugdhuis Club 9 draagt politieke neutraliteit dus hoog in het vaandel.

Jeugdhuis Club 9 onderschrijft daarentegen wel de waarden van een democratie en staat volledig achter de Universele (!) Verklaring van de Rechten van de Mens. Jeugdhuis Club 9 spoort jongeren aan actief deze waarden te koesteren en te verdedigen, zowel voor zichzelf als voor anderen. Zo neemt Jeugdhuis Club 9 bijvoorbeeld jaarlijks deel aan de Schrijf-ze- Vrijdag van Amnesty International of spoort het jongeren aan deel te nemen aan betogingen over onderwerpen die hen aanbelangt (bijvoorbeeld de betogingen in Brussel tegen de fundamenteel ondemocratische GAS-boetes en de protestactie tegen de invoering van BTW voor jeugdhuizen).

Samen

Een groep die een jeugdhuis draaiende houdt, is meer dan een groep individuen. Jongeren zijn er samen, werken er samen, leven er samen.

  • Samenzijn: Iedereen hoort erbij en wordt in de groep opgenomen. Ook in Jeugdhuis Club 9 is het daarom belangrijk dat iedere jongere, ongeacht hun achtergrond of beperkingen, in de groep wordt opgenomen.
  • Samenwerken is een synoniem voor samen verantwoordelijkheid opnemen. In het leven bereikt niemand iets alleen. Alleen al het feit dat je dit uberhaupt kan lezen heb je te danken aan iemand anders (jouw ouders die je naar school brachten, jouw leerkrachten, de belastingbetaler die het loon van jouw leerkrachten betaalt, de mensen die jouw beeldscherm fabriceerden, de uitvinder van het schrift, ...). Daarom bereik je ook in ons jeugdhuis altijd iets in samenwerking met anderen. Maar in ons jeugdhuis draagt ook de groep samen de verantwoordelijkheid voor elkaar.
  • Samenleven: Jongeren die actief zijn in eenzelfde jeugdhuis maken samen een cultuur. In Jeugdhuis Club 9 spreken we, net als in elke organisatie, van een organisatiecultuur. De jongeren van gisteren zijn niet de jongeren van vandaag. Een cultuur is bijgevolg altijd dynamisch, zo ook de organisatiecultuur van Jeugdhuis Club 9. De jongeren zelf geven immers de organisatiecultuur vorm.

Educatie

In een jeugdhuis leren jonge mensen van elkaar. Door een workshop of al doende. In jeugdhuizen leren jongeren over democratie en verantwoordelijkheid dragen voor anderen. Jongeren leren er dingen die ze ook buiten het jeugdhuis kunnen gebruiken. Door de vzw structuur van het jeugdhuis leren jongeren ook in Club 9 vrij snel met verantwoordelijkheid omgaan. Elk lid van Jeugdhuis Club 9 kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de Algemene Vergadering. Over de kandidatuur van deze leden wordt gestemd tijdens de zitting van de Algemene Vergadering. Vanuit de Algemene Vergadering worden, ook door middel van een stemming, de leden van de Raad van Bestuur benoemd of ontslagen. Ook de projectwerking speelt wat betreft educatie een een belangrijke rol in Jeugdhuis Club 9.

Lees meer over jeugdhuismethodiek