Structuur

Jeugdhuis Club 9 werkt volgens het principe van een vereniging zonder winstoogmerk, afgekort vzw. Jeugdhuis Club 9 verenigt dus een aantal jongeren om te werken aan een gemeenschappelijk doel. De leden van ons jeugdhuis kiezen zelf wat dit doel is. Ons jeugdhuis heeft niet tot doel winst te maken. We mogen wel winst maken, maar die winst moet terugvloeien naar het jeugdhuis en naar het realiseren van haar doel. Het doel van een jeugdhuis, en dus ook van Club 9, is jongeren samenbrengen volgens de jeugdhuismethodiek. Om naar dat doel toe te blijven werken bepalen verschillende afdelingen samen de structuur van Jeugdhuis Club 9.

VZW in een Jeugdhuis

Bezoekers

Iedereen is welkom in Jeugdhuis Club 9. Niemand is verplicht iets te kopen of om lid te worden. Op dit moment bezoek je onze website, dus val je al meteen onder deze categorie.

Leden

Wil je deel uitmaken van onze vereniging? Dan koop je een lidkaart. Een lidkaart zit boordevol voordelen.

Lidkaart Club 9

Werkgroepen

Wil jij je zegje hebben over bepaalde aspecten van onze jeugdhuiswerking? Wil je je als vrijwilliger engageren om samen te timmeren aan het doel van onze vereniging? Dan kan je je aansluiten bij één van onze tijdelijke of vaste werkgroepen. Onze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor bepaalde aspecten van de werking, zoals bijvoorbeeld het muziekbeleid, het tappersbeleid of het fuifbeleid.

Algemene Vergadering

De algemene vergadering (afgekort: av) is samengesteld uit alle leden van de vzw. Dit zijn de zogenaamde werkende vrijwilligers. De algemene vergadering bepaalt en bewaakt de doelen van de vzw. Daarom is het juridisch gezien het belangrijkste orgaan van heel de vzw.

Meer info over de AV

Bestuursleden

De raad van bestuur (afgekort RvB) krijgt de opdracht van de algemene vergadering om de vzw te beheren. Bestuursleden zijn vrijwilliger en zorgen ervoor dat de doelstellingen, zoals bepaald door de algemene vergadering, worden gerealiseerd. De bestuursleden worden via een stemming benoemd of ontslagen door de leden van de algemene vergadering. De rvb moet ook verantwoording afleggen aan de av over haar doen en laten.

Meer info over de RvB

Beroepskrachten

Jeugdhuis Club 9 werkt, net zoals bijvoorbeeld JCB en Jeugdhuis Distel, op basis van vrijwilligers. Dit volgens de jeugdhuismethodiek: voor en door jongeren dus. Als aanvulling op de vrijwilligerswerking kan Jeugdhuis Club 9 dankzij de Vlaamse Overheid rekenen op beroepskrachten. Beroepskrachten zijn werknemer in de vzw. Een beroepskracht ondersteunt de vrijwilligers van de vzw bij het realiseren van hun doel. De beroepskracht vervangt de vrijwilligers niet en neemt hen geen taken uit handen. De beroepskracht vult de vrijwilligers aan en stimuleert hen. De beroepskracht creëert ruimte en omstandigheden waarin de vrijwilligers er vlotter in slagen om de jeugdhuiswerking te doen groeien en een stabiele werking te garanderen.

Meer info over het beroep jongerenwerker

Meer info over werkgeverschap en personeelsbeleid in het jeugdhuis

Formaat

Formaat is de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen. Formaat ondersteunt 400 leden-jeugdhuizen en de vele duizenden jongeren die er actief in zijn. Formaat informeert, inspireert, motiveert én daagt jeugdhuizen uit om de unieke jeugdhuismethodiek elke dag opnieuw waar te maken.

Website Formaat