Schrijf-ze-VRIJdag 2018 mensenrechtenverdedigers

Schrijf-ze-Vrijdag draait dit jaar om de mensen die elke dag enorme risico’s nemen omdat ze opkomen voor mensenrechten. Mensenrechtenverdedigers.  

Vele mensenrechtenverdedigers worden lastiggevallen, achtervolgd, gevangengezet en zelfs gedood, enkel en alleen maar omdat ze een rechtvaardigere wereld willen. De moed die zij moeten opbrengen om elke dag hun werk te kunnen uitvoeren is op zijn minst gezegd bewonderenswaardig.

Daarom steunen we hen in hun strijd voor een rechtvaardigere wereld!

Ook op 26 oktober organiseren we onze kletskesavond in onze ontmoetingsruimte. De inkom betaal je met een brief! Je kan op voorhand je brief schrijven. De brieven download je via onderstaande knop.

Download brieven

Voor zij die liever ter plekke hun brief schrijven voorzien we tafels en schrijfgerief!