Statutaire Algemene Vergadering Iedereen is welkom!

Agenda :

1. Welkom door Brent (voorzitter).

2. Tellen der stemgerechtigde aanwezigen

3. Aanvaarden nieuwe leden Algemene Vergadering en ontslag leden uit de Algemene Vergadering

4. Statutenwijziging: adreswijziging

5. Financieel verslag

6. Speerpunten 2019 - Nieuwbouw

7. Benoeming van bestuursleden

8. Varia

9. Drink