Algemene Vergadering statutair

Hierbij nodigt Club 9 jou als lid-medewerker uit op de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering op zaterdag de 10e februari 2018 om 18u stipt in jeugdhuis Club 9, Pastorijstraat 44 3582 Koersel. Indien je al lid bent van de AV rekenen wij op je komst, tenzij je je schriftelijk verontschuldigd. Anderen mogen zich voor de AV start schriftelijk kandidaat stellen.

Denk eraan dit is de enige verplichte vergadering van Club 9. Wij kunnen alleen beslissen/verder werken als minstens 2/3de van de AV-leden aanwezig is.

De Algemene Vergadering is de uitgelezen kans om jouw mening te ventileren over het jeugdhuis. Welke activiteiten vond je leuk? Dewelke vond je maar niks? Stoor je je ergens aan? Wil je zelf graag iets organiseren? Kortom, al je vragen en opmerkingen bespreken we in groep tijdens de Algemene Vergadering;

De bestuurders en leden-medewerkers draaien normaal gesproken per periode van 2 jaar mee in Club 9 vzw, maar bij het begin van elk kalenderjaar doen wij een update. Dit is dus het aangewezen moment om in te stappen, en voor anciens om hun ontslag te geven. Dit laatste kan enkel en alleen door voor de aanvang van de vergadering een eenvoudig briefje te bezorgen aan de RvB (dit moet schriftelijk, en ondertekend!!)
Gelieve zeker de vzw-statuten van Club 9 vzw eens na te lezen op www.staatsblad.be. Bij het titeltje “vzw” tik je ons ondernemingsnummer in: 418.480.863.

Agenda AV:

  1. Welkomstwoord
  2. Tellen der stemgerechtigde aanwezigen
  3. Aanvaarden nieuwe leden in de Algemene Vergadering en ontslag leden uit de Algemene Vergadering
  4. Financieel verslag
  5. Benoeming van bestuursleden
  6. Speerpunten 2018
  7. Varia
  8. Voorbarige Chinese Nieuwjaarsreceptie