We Claim The Streets

Volg WCTS op Facebook

Jongeren ervaren de omgeving vaak als saai. Daarnaast zijn heel wat jongeren bezig met beeldende expressie, ook buiten een schoolse of academische context. Wij zien via dit project een unieke kans om hen een werk- en broedplaats te bieden. We willen de resultaten zo zichtbaar mogelijk in het straatbeeld brengen. Het decor is dus de dynamisch evoluerende openbare ruimte. We zien hierin bovendien een prachtige gelegenheid om jongeren te activeren, hen professioneel te begeleiden en te ondersteunen tijdens hun creatieve reis naar een podium. Dankzij deze coaching vergroten we ook hun blikveld. Door de empowering zal ook de kwaliteit van hun kunstwerken verbeteren.

Onze ambitie

Jeugdhuis Club 9 wil via “street art” bijdragen tot de expressieve zelfontplooiing en activering van jongeren. Wij lokken jongeren figuurlijk uit hun tent. We brengen hen van de huiskamer naar de openbare ruimte. Vervolgens doet die dienst doet als kunstenaarsatelier of podium.

Ondersteuning

Jeugdhuis Club 9 biedt oefenruimte aan om te werken aan de kunstwerken. We stellen deskundige begeleiders aan. De deelnemers kunnen van hen leren. Maar vooral: de begeleiders motiveren hen, dagen hen uit, moedigen hen aan om tijdens het traject hun grenzen te verleggen (out-of-the-box) en innoverend te denken. Na een laagdrempelige, verkennende fase werken we stapsgewijs naar het ultieme toonmoment of meerdere toonmomenten. Doorheen het hele project moedigen we de deelnemers aan om van elkaar te leren. Ook streven we naar een kruisbestuiving tussen diverse kunstvormen. Wij bouwen een inspirerende infobibliotheek uit met boeken en persartikels over ‘street art’, foto’s, portfolio’s, prints, maquettes,… Wij creëren zo een soort sociaal-culturele creatieve vrijplaats. Bovendien zoeken we naar tijdelijke (Pop-Up expo's) en/of permanente publieke ruimten om de kunstwerken tentoon te stellen.

Quote

"A lot of people never use their initiative because no-one told them to.”― Banksy